فلاونوئیدهای موجود در چای سیاه باعث کاهش وزن می شوند

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۰:۲۷:۵۴

لاغری-با-مصرف-چای

گروهی از آنتی اکسیدانهای گیاهی به نام فلاونوئیدها یا پلی فنول ها مسئول مزایای بسیار سلامتی مرتبط با چای هستند.
همه انواع چای از برگهای یک گیاه بدست می آیند که حاوی گروه هایی از فلاونوئیدها است که کتیچین نام دارند.
در چای سبز فلاونوئیدهای اولیه کتیچین نام دارند. وقتی که برگها برای تولید چای سیاه فرآوری می شوند کتیچین حاصل از فلاونوئید های جدید تئافلاوین و تئارابیجین نام دارند.
چای سیاه مقدار کمی کتیچین دارد اما مزایای سلامتی آن از فلاونوئیدهای جدید است. تحقیقات منتشر شده تا کنون نشان می دهد که چای سیاه پتانسیل حمایت از کاهش وزن را داراست.
آنزیم گوارشی لیپاز در حیوانات آزمایشگاهی که فلاونوئیدهای چای سیاه را مصرف کرده بودند مهار می شود. از آنجائیکه چربی ها بدون لیپاز هضم نمی شوند برخی چربی های غذایی به جای جذب شدن دفع می شوند.
به گزارش موتریشن در سال 2011 از بین موشهای آزمایشگاهی که رژیم غذایی پرچرب داشته اند آنهایی که دوز بیشتری از پلی فنولهای موجود در چای سیاه را دریافت کردند کاهش وزن بیشتری نسبت به گروه دیگر که مقدار کمتری پلی فنول دریافت کرده اند داشته اند.  
محققان همچنین گزارش داده اند که میزان سوختن کالری در موشهای آزمایشگاهی پس از مصرف تئافلاوین های چای سیاه به طور چشمگیری افزایش یافته است.